Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog , KLASA:944-06/22-01/23 , KLASA: 944-06/22-01/22, KLASA: 944-06/22-01/32, KLASA: 944-06/22-01/24, KLASA: 944-06/22-01/30, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Ponude se predaju zaključno sa 12. srpnjem 2022. godine (utorak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 14. srpnja 2022. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 09,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

Skip to content