Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/89, URBROJ: 2170-11-04-24-2, KLASA: 944-06/24-01/1 URBROJ: 2170-11-04-24-2, KLASA: 944-06/24-01/2, URBROJ: 2170-11-04-24-2, KLASA: 944-06/24-01/3, URBROJ: 2170-11-04-24-2, Grad Novi Vinodolski objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

ZA  PRODAJU  GRADSKOG  ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRADILIŠTA  I OKUĆNICA

  1. Predmet natječaja:
  2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 264/301 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br 6442/7, dvorište, površine 301m², upisane u zk.ul. 3036 k.o. Novi, u površini od 264 m², a radi proširenja okućnice poslovnog objekta, po početnoj cijeni od 32,56 €/m², odnosno ukupno zaokruženo na 8.600,00 EUR za predmetnih 264 m²zemljišta, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 860,00 EUR.
  3. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, nekretnina označena kao k.č.br. 5858/97, put, površine 18 m², upisane u zk.ul. 7151 k.o. Novi, a radi proširenja okućnice stambenog objekta, po početnoj cijeni od 91,67 €/m², odnosno ukupno zaokruženo na 1.650,00 EUR za predmetnih 18 m², uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 165,00 EUR.
  4. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, nekretnina označena kao k.č.br. 3379/480, dvorište, površine 59 m² upisane u zk.ul. 6510 k.o. Ledenice, a u svrhu proširenja okućnice stambenog objekta, po početnoj cijeni od 81,72 €/m², odnosno ukupno zaokruženo na 4.820,00 EUR za predmetnih 59 m², uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 482,00 EUR.
  5. građevinsko zemljište u Povilama, Novi Vinodolski, 89/192 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3347/52, cesta, površine 192 m², što iznosi 89 m² predmetne nekretnine te 141/589 idealnog suvlasničkog dijela k.č.br. 3347/53, neplodno zemljište, površine 589 m², što iznosi 141 m² predmetne nekretnine, obje upisane u zk.ul. 791-833 k.o. Ledenice, a radi proširenja okućnice, po početnoj cijeni od 60,03 €/m² za svako pojedinačno zemljište, odnosno ukupno zaokruženo na 13.800,00 EUR za ukupnih predmetnih 230 m², uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 1.380,00 EUR.

Tekst Natječaja

 

 

 

 

Skip to content