Novosti


Obavijest o izravnom sklapanju Ugovora o financiranju djelatnosti udruga

KLASA: 400-02/16-20/4

URBROJ: 2107/02-05-17-10

Novi Vinodolski, 23. siječnja 2017. godine

 

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

O B A V I J E S T

U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u Javnom natječaju sljedećim udrugama:

 

  • GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA NOVI VINODOLSKI

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 88.000,00 kn

 

  • UDRUGA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA GRADA NOVI VINODOLSKI

 te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 250.000,00 kn

 

  • UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 15.000,00 kn

 

GRAD NOVI VINODOLSKI


O B A V I J E S T o izravnom sklapanju Ugovora o financiranju djelatnosti udruga

 

Skip to content