Novosti


Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2007. godinu

Proračun Grada Novog Vinodol­skog za 2007. godinu iznosit će 53,9 milijuna kuna kojeg je na sjednici Gradskog vijeća obrazložio gradonačelnik Oleg Butković, rekavši da je proračun razvojni i socijalni. Osim vi­jećnika vladajuće koalicije HDZ-PGS i nezavisne liste, pro­račun su podržali i vijećnici oporbe HSS-a i HSU-a, protiv su bila tri vijećnika SDP-a, a suzdržan je vijećnik HNS-a. Mr. sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing. održao je 26.01.2005.godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski predavanje na temu: Aktualna problematika u pčelarstvu (identifikacija i karakterizacija meda na hrvatskome tržištu);, Rad na karakterizaciji Meduna od Jele i Kadulje.

Skip to content