Novosti


REFERENT-KOMUNALNI REDAR: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2170-11-07-22-5

Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 12. srpnja 2022. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 12. srpnja 2022. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem mrežne stranice Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr),     5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

     U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

  • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 8,06 bodova i intervju 9 bodova

             Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,06,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

  1.  Dijana Knez, predsjednik, v.r.
  2. Maja Stošić, član, v.r.
  3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
Skip to content