Odluke gradonačelnika


29. siječnja 2019.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu

Plan prijma za 2019. godinu
Plan prijma za 2019. godinu
13. studenoga 2018.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Zaključak Plan djelovanja Civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog – akti
Zaključak
Plan djelovanja Civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog – akti
11. svibnja 2018.

ODLUKA o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski Dopuna Odluke
Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski
Dopuna Odluke
11. travnja 2018.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski za 2018. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje
Plan prijema na stručno osposobljavanje
5. ožujka 2018.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

Plan prijama – 2018. godina
Plan prijama – 2018. godina
21. prosinca 2017.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)

KLASA: 350-03/17-30/2 URBROJ: 2107/02-04-17-3 Novi Vinodolski, 20.12.2017.              Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o […]

KLASA: 350-03/17-30/2

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 20.12.2017.

             Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 20.12.2017.godine donosi

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )

ODLUKA – Strateška procjena utjecaja na okoliš – Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )
16. studenoga 2017.

Zaključak: Stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Zaključak
Zaključak
21. srpnja 2017.

ODLUKA o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog
Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog
7. srpnja 2017.

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka
Odluka
5. srpnja 2017.

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka – Strateška procjena
Odluka – Strateška procjena
Skip to content