Odluke gradonačelnika


6. svibnja 2020.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2020. GODINU

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim […]
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
18. veljače 2020.

Odluka o provedbi općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
Odluka o provedbi općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
9. prosinca 2019.

Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o dodjeli stipendija Poziv na dodjelu stipendija ( * Izmjena satnice – 20.12.2019., petak u 16 sati)
Odluka o dodjeli stipendija
Poziv na dodjelu stipendija ( * Izmjena satnice – 20.12.2019., petak u 16 sati)
29. siječnja 2019.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu

Plan prijma za 2019. godinu
Plan prijma za 2019. godinu
13. studenoga 2018.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Zaključak Plan djelovanja Civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog – akti
Zaključak
Plan djelovanja Civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog – akti
11. svibnja 2018.

ODLUKA o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski Dopuna Odluke
Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski
Dopuna Odluke
11. travnja 2018.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski za 2018. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje
Plan prijema na stručno osposobljavanje
5. ožujka 2018.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

Plan prijama – 2018. godina
Plan prijama – 2018. godina
21. prosinca 2017.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)

KLASA: 350-03/17-30/2 URBROJ: 2107/02-04-17-3 Novi Vinodolski, 20.12.2017.              Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o […]

KLASA: 350-03/17-30/2

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 20.12.2017.

             Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 20.12.2017.godine donosi

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )

ODLUKA – Strateška procjena utjecaja na okoliš – Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )
16. studenoga 2017.

Zaključak: Stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Zaključak
Zaključak
Skip to content