Javna rasprava


20. listopada 2021.

Informacija o javnoj raspravi

U Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, od 22. listopada do zaključno 2. studenog 2021. godine, dakle u trajanju od 12 dana održava se […]
U Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, od 22. listopada do zaključno 2. studenog 2021. godine, dakle u trajanju od 12 dana održava se Javna rasprava o:
  • Prijedlogu V. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
  • Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Marina“
  • Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana i Prijedlozi odluka stavit će se na javni uvid u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Javno izlaganje će se održati u petak, 29.10.2021. godine od 12,00 sati prema satnici u Obavijesti o Javnoj raspravi.
15. siječnja 2020.

Informacija o Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T1 6 ) upućuje se na javnu raspravu i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana […]

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T1 6 ) upućuje se na javnu raspravu i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana i to od 4.11. – 4.12.2019. godine u Gradskoj vijećnici. Javno izlaganje će se održati 20.11. 2019. godine u 12 sati.

Više na sljedećoj poveznici.

 

Tekstualni dio Plana
Grafički prilog
Izvješće o javnoj raspravi UPU Zagori 1
10. siječnja 2019.

Izrada UPU Sibinj Krmpotski 2 – objava za javnost

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2 […]

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2 (T35).

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavještava se javnost o izradi ovog prostornog plana.

Odluka o izradi UPU
31. listopada 2018.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski

Javna rasprava V IID PUP Prisika tekst za JR V IID PUP Prisika obuhvat JR
Javna rasprava
V IID PUP Prisika tekst za JR
V IID PUP Prisika obuhvat JR
15. svibnja 2018.

V. Izmjene i dopune PUP-a Prisika – obavijest za javnost

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 8. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog […]

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 8. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika, Novi Vinodolski.

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavještava se javnost o izradi ovog prostornog plana.

Odluka o izradi Plana
Obuhvat Plana
Izvješće o Javnoj raspravi
15. veljače 2018.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju […]

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13 i 65/17), Odluke o Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5) (Službene novine PGŽ, broj 28/16) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)  započinje 15.02.2018. godine i završava  16.03.2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 15. veljače 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 13,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava
Odredbe za provedbu
Sažetak za javnost
Izvješće s javne rasprave

 

12. veljače 2018.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju […]

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13 i 65/17), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 4/17 i 38/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se

 

 JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Novi Vinodolski

 

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski započinje 12.02.2018. godine i završava  19.02.2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 15. veljače 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
Izvješće
27. prosinca 2017.

Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 13.12.2017. godine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU […]

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 13.12.2017. godine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski.

Odluka
21. prosinca 2017.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)

KLASA: 350-03/17-30/2 URBROJ: 2107/02-04-17-3 Novi Vinodolski, 20.12.2017.              Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o […]

KLASA: 350-03/17-30/2

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 20.12.2017.

             Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 20.12.2017.godine donosi

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )

ODLUKA – Strateška procjena utjecaja na okoliš – Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )
24. studenoga 2017.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 64.stavak 3.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31.stavak 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i […]

Na temelju članka 64.stavak 3.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31.stavak 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 24.11.2017.godine

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno proesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski
Skip to content