Novosti

ARHIVA

27. rujna 2017.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad […]

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad Novi Vinodolski raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola (7 srednja škola i 3 iz osnovne škole),
 • 10 stipendija za studente (7 studenti i 3 iz srednje škole).

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena:

 • najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
 • najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
 • najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
 • najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente,
 • najmanje 3,50 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

 • životopis sa kontakt podacima,
 • preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,
 • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • za učenike potvrdu o upisu u školu
 • preslika osobne podnositelja zahtjeva i roditelja,
 • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba,
 • za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,
 • za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada) 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 27.10.2017. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj – stipendije (daroviti učenici i studenti)
27. rujna 2017.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći  N A T J […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2017./2018.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente
  • najmanje 3,00 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-361 (kontakt osoba Maja Pilepić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,
  • za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • potvrda o visini dohotka od Porezne uprave,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 1. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 27. 10. 2017., osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Ureda Grada.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj – stipendije (nadareni socijalno ugroženi učenici i studenti)
Obrazac zahtjeva
25. rujna 2018.

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

  Tekst Natječaja Obrazac zahtjeva    

 

Tekst Natječaja

Obrazac zahtjeva

 

 

25. rujna 2018.

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

Tekst Javnog poziva

Tekst Javnog poziva

Skip to content