31. srpnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19), raspisuje   […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19), raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom,

Antona Mažuranića 5 – prizemlje zgrade, izgrađene na k.č.br. 3602 k.o. Novi.

 

Tekst Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

30. rujna 2022.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/22-01/45, KLASA: 944-06/22-01/46, KLASA: 944-06/22-01/47, KLASA: 944-06/22-01/48, KLASA: 944-01/22-10/9, KLASA: 944-06/22-06/56, KLASA: 944-06/22-01/35, KLASA: 944-06/22-01/59, KLASA: 944-06/22-01/60,, Grad Novi Vinodolski raspisuje

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

  • Ponude se predaju od 30.9. (petak) zaključno sa 17. 10. 2022. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.
  • Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 19. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.
  • Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 08,00 – 14, 00 sati.
18. studenoga 2022.

Natječaj za zakup javne površine za postavu drvenih kućica na Trgu Ivana Mažuranića

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata i Zaključka, KLASA: 372-06/22-01/83, URBROJ: 2170-11-04-22-4 od 17.11.2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom, na Trgu Ivana Mažuranića

za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Novom

 

!! Pismene ponude predaju u pisarnicu Grada ili poštom na adresu: GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1, zaključno s 29.11.2022. godine (utorak) do 10.00 sati

!! Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

!! Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana  29.11.2022. godine (utorak), s početkom u 13.00 sati.

22. siječnja 2023.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 7/16 ) raspisuje

NATJEČAJ

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, a rok za predaju ponuda je  8 dana od dana objave Natječaja.

Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 03. veljače 2023. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik. Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci:

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Obrazac – Cjenik usluge 

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

 

 

Skip to content